Jézusról

Jézus megvendégeli az embereket

2014.03.03 09:14
  Szereted, ha vendégek jönnek hozzátok? Örülsz, amikor ebédre vagy vacsorára hívtok barátokat vagy rokonokat. Bizony, nagyon kedves dolog ez. Az Úr Jézus is nagyon szerette a vendégeket. De ne vágjunk a dolgok elé.   Egy alkalommal Jézus, az ő tanítványaival leült egy domboldalon. A...

Gyógyítás a tóparton

2014.03.03 09:13
              Jézus Jeruzsálemből a Juh kapun át hamarosan Bethesdához érkezett. Egy tó volt itt, ami kb. 60-70 m széles és 150 m hosszú. Sok beteg ült, vagy feküdt a víz partján, mert úgy gondolták, hogy aki a víz felzavarodása után...

A legügyesebb misszionárius

2014.03.03 09:12
Ha ezt a címet olvasod, bizonyára Péter jut eszedbe, talán János vagy Pál apostol, akik valóban nagyon ügyes bizonyságtevők voltak. Bátran hirdették a Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet. Ma azonban valaki másról szól a történet. Egy félénk, egyszerű asszonyról. Talán erőt merítesz Te is az ő...

Nikodémus

2014.03.03 09:11
              A zsidó nép vezetői közül csak nagyon kevesen fogadták el Jézust. Legtöbben kételkedtek küldetésében. Sokan közülük mérgesek voltak, mert úgy érezték, Jézus elhódítja tőlük...

Kánai mennyegző

2014.03.03 09:10
  Jézus első csodája Kánában   János 2. fejezete alapján                 Jézus, miután felkészült szolgálatára, kiválasztott és elhívott 12 tanítványt. Ezek az emberek három és fél éven át közvetlenül mesterük közelében...

Jézus gyermeksége

2014.01.08 15:28
Jézus gyermeksége Lukács 2: 41-52.             Jézus földi életének első tanítója Názáretben Mária volt. Tőle tanulta meg a szép történeteket és énekeket. Megtanulta a munka becsületét. József szorgalmas segítője volt. Megbízható, kedves...

Simeon és Anna

2014.01.08 15:26
Simeon és Anna Lukács 2: 21-40. Simeon igaz, istenfélő ember, Jeruzsálemben élt. Kutatta a próféciákat, és szíve mélyén érezte, elérkezett a Messiás jövetelének ideje. Vajon meglátom-e még Őt? Hiszen egyre idősebb leszek – gondolta. Azonban a Szentlélektől kinyilatkoztatást kapott, hogy addig...

Kik várták érkezését?

2014.01.08 15:25
  Kik várták érkezését? Lukács 2:8-20. Máté 2: 1-12. A Messiásra vonatkozó próféciákat nem mindenki szemlélte közömbösen. Voltak, akik kutatták az írásokat és figyelték az eseményeket. Az Úr Jézus születésének éjszakáján pásztorok vigyáztak nyájukra. Minden csendes volt. A nyáj pihent. A...

Jézus megszületett

2014.01.08 15:23
Jézus megszületett             Jézus születése nem mindennapi eseményt volt. Egy napon Máriát, a gyönyörű fiatal lányt egy angyal - Gábriel – kereste fel Názáretben. Meglepő hírt közölt vele. Elmondta, hogy Isten Őt választotta ki. Így...

A kezdet kezdetén

2014.01.02 11:44
              Isten életet teremtett földünkre. Létrehozta a világosságot, elválasztotta a vizeket a szárazföldtől, növényeket alkotott, felhelyezte az égboltra az égitesteket. A vizet halakkal, a levegőt madarakkal népesítette be....
<< 1 | 2 | 3 | 4