A házasság előtti nemi élet veszélye

 

Témaindító kérdések

● Azt szeretnéd-e házastársadul, akit a legjobban szeretsz (fogsz szeretni)?

● Mivel tudnád őt megajándékozni?

● Milyen hasonlatot tudnál mondani a házasság előtti nemi életre?

● Mi lenne a nemi élet célja?

● Van-e értelme a mai világban a házasságnak?

● Mi korbácsolja fel a mai világban a nemi vágyat?

 

Szeretetből gyűlölet (2Sám 13:1-20)

Ez egy ószövetségi történet, de bármely korszakban lejátszódhatott volna. Amnon megszerette Támárt. Csellel magához hívatta. Amikor a mit sem sejtő lány vele maradt, megerőszakolta, hiába kérte a lány a dolgok normális rendezésére. Miután elérte a célját, a férfi megutálta a lányt.

Ennek a kapcsolatnak a következménye

● szeretetből gyűlölet (15. vers),

● a lányt megviselte az eset (19. vers),

● Absolon megölette Amnont, a féltestvérét (28-29. vers).

Látszik, hogy a férfi nem érte el az eredeti célját, ami valószínűleg az volt, hogy boldog legyen.

A nemi életben nemcsak arra vágyunk (azaz ösztön szerinti szexuális életre), hogy a szexuális éhségünket csillapítsuk, hanem személyiségszintű szexuális kapcsolatot szeretnénk, amihez a leggyorsabban és legkényelmesebben a házasság segít hozzá bennünket. A személyiségszintű szex nem szereti, ha bujkálni kell, ha félni kell a teherbe eséstől, ha nem tudhatja senki, hogy szexuális életet élünk, hiszen házasok vagyunk.

Isten azért óv a házasság előtti nemi élettől, hogy ne kezdjük el gyakorolni az ösztönszintű szexet, mert akkor nehezebben fogjuk megtanulni a személyiségszintűt.

Ha valaki a szexuális kapcsolattal nem tud az esküvőig várni, az aligha lehet lelkileg érett arra, hogy házasságot kössön.

 

Nyilvánvaló veszélyforrás

● Megromlik a kölcsönös bizalom és tisztelet.

● Nem teljes az öröm.

● Kiábrándulás a másik félből vagy a szexből.

● Nem kívánt terhesség, esetleg abortusz.

● Nemi betegség.

● Elzüllés.

● A későbbi házasságban zavar (féltékeny férj, testorientáltság stb.).

● Az önzés kerül előtérbe.

● Nem kívánt házasság (valamilyen okból kénytelen házasságot kötni a másik féllel).

 

Mit tegyünk annak érdekében, hogy a tisztaságunkat megőrizzük?

Egészséges keresztényi életet élni (élő kapcsolat Krisztussal; ima, Biblia-olvasás, odafigyelés a Szentlélek vezetésére és engedelmesség neki, a gyülekezetbe járás, közösségi élet stb.).

Kerüljük a kísértési lehetőséget; a kettesben maradást, különösen olyan helyen és időben, ahol ez veszélyes lehet.

Ne öltözködjünk kihívóan.

Válogassuk meg az olvasmányunkat, a filmeket, amelyeket megnézünk!

Ne engedjük szabadjára a fantáziánkat! („Aki gondolatot vet, vágyat arat. A vágyat tett követi, a tettünk szokássá válik, a szokásunk a jellemünket formálja, a jellemünk az örök sorsunkat dönti el.”)

Sportoljunk, végezzünk fizikai tevékenységet.

Kerüljük azok társaságát, akik rosszra befolyásolnának! „Általánosan elterjedt szokás, hogy késő éjjel is együtt ülnek a fiatalok, de ez Istennek nem tetsző, még akkor sem, ha mindketten keresztények. Az ilyen helytelenül felhasznált órák veszélyeztetik az egészséget, alkalmatlanná teszik az elmét a másnapi kötelesség teljesítésére, és a rossz látszatával bírnak. Testvérem, remélem, becsülöd önmagadat annyira, hogy lemondj az udvarlásnak eme formájáról!” (Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak, 312. oldal)

„A szüzesség ajándék, de csak egyszer ajándékozhatod oda. Egész életedben egyetlen egyszer, és az egész világon csak egyetlenegy embernek. Nem lehet újra odaadni. De pótolni sem. Nincs senki, aki visszaadhatná neked! Nem kellene kétszer is meggondolnod, mielőtt feláldozod? Nem kellene komolyan feltenni magadnak a kérdést, hogy kinek akarod odaadni, és miért?” (Elisabeth Elliot: A szex nem játék)

És ha már elhibáztad, és odaadtad valakinek a szüzességedet? Könnyű elkeseredni, és kijelenteni, „Ha már elrontottam, nekem már mindegy!” Még nem túl késő új életet kezdeni! Isten nem fogja visszaadni a szüzességedet, de ha megbántad a vétkedet, megbocsátja. Elindít az új életben! (1Ján 1:7-9)

 

Megbeszélendő kérdések

● Milyen veszélye lehet a házasságon kívüli nemi kapcsolatnak?

● Hogyan őrizheted meg magadat?

● Mit jelent neked A filippibeliekhez irt levél 4. fejezetének 13. verse?

● Meddig lehet „elmenni”? (Próbálj meg egy mondatban válaszolni a kérdésre!)

 

További tanulmányozásra

Máté 15:19; 1Ján 2:16; Gal 5:19; Máté 5:28; Péld 31:3; Eféz 4:29, 1Kor 6:9-10; Jel 1:5, Ján 3:16, Róma 8:1; Róma 4:25; Fil 4:13

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak

Josh McDowell és Paul Kens: Neked milyen szerelem kell? Primo Kiadó, Budapest

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak

Elisabeth Elliot: A szex nem játék. Evangéliumi Kiadó, Budapest