A szex

 

Témaindító kérdések

● Ki teremtette meg az embert? Kinek teremtette?

● Ezek szerint ki teremtette a nemiséget?

● Emlékeztek-e, hogy a szerelem ábrájában hol van a szex helye?

● Bűnös dolog-e a szex?

● Az életedben mindig ki tudod elégíteni a vágyadat?

 

József, aki ellenállt a csábításnak (1Móz 39:7-20)

József Potifár főembere lett. A gazda felesége elhatározta, hogy kiveti a hálóját a csinos fiatalemberre. Ajánlatot tett neki szexuális kapcsolatra. Ha beleegyezik, leplezés, kegy és jutalom vár rá. Ha ellenkezik, börtön vagy halálos ítélet.

József kiállta a próbát, elutasította Potifár feleségének ajánlatát, többször is. Ezért börtönbe került.

Vajon József helyzete könnyebb volt-e, mint a mienk? Vagy baj volt a férfiasságával, és ezért tudott nemet mondani?

Józsefet a romlott pogányság kihívása éppúgy körülvette, mint bennünket. A pompa, a pogány kultusz, az udvar kihívása, mind kísértést jelentett a számára. Ráadásul teljesen egyedül kellett a romlottság között hűségesnek lennie Istenhez.

József később megnősült, gyermekei születtek (1Móz 41:45-50). Ez arra enged következtetni, hogy mint férfi, egészséges volt.

Így lehet példa a számunkra a szexuális magatartást illetően.

A mai helyzet.

A fiatalok kérdezhetik, „Ha az ember éhes, eszik; ha szomjas, iszik; ha szexuális vágya van, miért nem elégítheti ki?”

Mert mindennek megvan a maga helye! A szex arra való, hogy az ember élvezze, de Isten tervének megfelelően! Isten terve tökéletes; és ez a házasság.

Tegyük fel, hogy rettenetesen éhes vagy, és az üzletek zárva vannak. A kirakatban meglátsz egy franciasalátával teli tálat. Így szólsz magadban. „Éhes vagyok. Mire való ez az étel? Arra, hogy megegyék!” Erre betöröd az üveget, és kiveszed a tálat. Gondolod, hogy ezt az érvelésedet a rendőrség is helyénvalónak találná?

Igen, az étel arra való, hogy megegyük. Ha éhesek vagyunk, az éhséget csillapítanunk kell. De az a helyes, ha megvásárolod az ételt!

A szex arra való, hogy használjuk. De úgy, ahogyan rendeltetett. Isten törvényének megfelelően. Az pedig nem más, mint a házasság.

Mit mond a Biblia a szexről?

„A biblia nem olyan prűd, mint egyes hivők.” (Fay Adams)

1. A házasságban egy olyan ember él mellettem, akivel a gondomat, örömömet, titkomat, a személyiségem és a testem titkát is megoszthatom (1Móz 2:25).

2. Az emberi szexualitás célja nemcsak a szaporodás, hanem a gyönyörkeltés is (Péld 5:28-29).

3. A szexuális közösség fontos prioritás a házaspár számára.

● Az ifjú férj egy évig felmentést kapott a katonaság alól, hogy „örüljön a feleségével, akit elvett” (5Móz 24:5).

● A szexuális böjt csak ideiglenes lehet (1Kor 7:5).

4. A szex a házasságnak nem az alapja, hanem a teteje. Előfeltétele az önállóság, a ragaszkodás egymáshoz.

 

Feladat

A függelékben levő „Együttjárás szex nélkül?” című írást játsszátok el! Le kell másolni három példányban. Egy személy az összekötőszöveget, egy fiú és egy lány pedig Péter, illetve Andrea szavait olvassa fel!

 

Megbeszélendő kérdések

● Lehet-e együttjárni szex nélkül?

● Hol foglal helyet a szex a házasság épületében?

● Milyen módon utasítanád vissza a fiú (vagy a lány) szexuális közeledését?

● Okoz-e egészségkárosodást a szex nélküli élet?

● Hogyan szabályozhatod a testi vágyadat?

 

További tanulmányozásra

1Móz 20:4-5; Fil 4:13; Préd 3:1; Zsolt 119:9-11

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

Josh McDowell és Paul Lewis: Neked milyen szerelem kell? Primo Kiadó, Budapest

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták

Luis Palan: Fiatalság és a szex

Dr. Pálhegyi. Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya. Budapest, 1992