A feladat elosztása, időbeosztás, gazdálkodás

 

A házasság előtt ez a legelhanyagoltabb terület, azután a legtöbb konfliktus forrása. A csapda elkerüléséhez a következő döntésre van szükség.

1. Nincs többé enyém és tiéd.

„Mindenük közös volt.” (Apcsel 2:44)

Ami az ősgyülekezetben megvalósult, a családban is szükséges.

Nincs többé

● ez az én pénzem,

● én keresek többet, nekem nagyobb jogom van,

● az én szüleim vették a lakást,

● én tartottalak el, amíg lediplomáztál stb.

Ez sem hangozhat el,

„Semmi közöd ahhoz, hogy mivel töltöm az időmet, mit eszem, és mennyit, mit iszom, és mennyit!” Ezeket a mondatokat töröljük ki még az emlékezetünkből is!

 

2. Az anyagiakat az értékrendünkben hátrább kell szorítanunk.

„Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak!” (Máté 6:24) A példabeszédek könyve 30. fejezete 8-9. versének, A filippibeliekhez irt levél 4. fejezete 11-13. versének, A Timótheushoz írt első levél 6. fejezete 8-10. versének elvét tegyétek magatokévá!

 

3. Ne mulasszuk el a feladat, az idő és a pénz elosztásának rendszeres megbeszélését!

A férfiszerep nem azt jelenti, hogy mindig az asszony mosogat. A feladat megosztása időről időre is változhat, a körülménytől, az egészségi állapotunktól, a családon kívüli feladatunktól függően. Ha úgy érzed, nagy teher van rajtad, ne duzzogj, hanem beszéld meg a pároddal a problémát!

 

4. Az anyagi szükségletünk kielégítését bízzuk Istenre!

Higgyük el, hogy Ő valóban gondoskodik rólunk! „Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseteket Isten előtt.” (Fil 4:6)

 

5. Vegyük tudomásul, hogy minden az Úré!

● Én magam,

● az időm,

● a lakásom,

● a pénzem.

Mindezeknek én csupán sáfára vagyok!

 

6. Merjünk bátran adakozni!

„Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.” (2Kor 9:6)

Szükséges,  hogy ebben is egy véleményen legyetek, és az áldás is közös lesz.

„Ne feledjétek el, hogy ha csak magatoknak éltek, csak egymást halmozzátok el a teljes szeretettel, nem lesztek boldogok! Ragadjátok meg az alkalmat arra, hogy a körülöttetek levők boldogságához is hozzájáruljatok! Ne feledjétek el, hogy igazi boldogság csak az önzetlen szolgálatban található!

Béketűrés és önzetlenség jellemezze azok szavait és tetteit, akik Krisztusban új életet élnek! Az egyik győzelmet a másik után aratod, ha az önző éned ellen küzdve és másoknak szolgálva igyekszel krisztusi életet élni. A befolyásod így áldás lesz a világnak.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 25. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Ki a javaink tulajdonosa?

● Nekünk milyen viszonyban kell lenni a javainkkal?

● Mely szavakat, kifejezéseket kell elfelejteni?

● Ki döntse el, hova mentek kirándulni üdülni?

 

Feladat

Kérdezzétek meg néhány ismerős házaspártól, hogyan osztja be a fizetést, a feladatot, és milyen az időbeosztása.

 

További tanulmányozása

Zsolt 50:14-15, 23; Luk 12:33-34; Gal 6:7-9; Máté 6:19-21; Zsolt 145:15-16, 18-19

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Advent Kiadó, 1993

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990