Mit jelent szülőnek lenni?

 

Ma a gyermekek nagy része apahiányban szenved; csak látásból ismeri az apját. Hiányoznak az anyák is. A közvetlen testi kontaktus ideje – a szoptatási idő – lerövidült. Sokféle tevékenység elvonja az anyát a gyermekgondozástól.

 

Kinek a feladata a gyermek nevelése?

1. Nem az intézményé (óvodáé, iskoláé), hanem a házaspáré! Példa Jézus neveltetése is (Luk 2:22-24).

2. Különösen az anyán nyugszik a felelősség. Ez az élettani adottságból is adódik. Még a terhesség időszakában is hatást gyakorol a születendő gyermekre (Bír 13:13-14).

A Biblia nem gyermekközpontú, hanem Krisztus-központú! A gyermek Isten tulajdona, nem a szülőé. A szülő a gyermeket sáfárságra kapta.

A sáfár jellemzője, hogy

1. a rábízott vagyon nem az övé,

2. ideiglenesen van rábízva,

3. el kell számolnia azzal.

 

Az apa szerepe

● Őriz, azaz biztonságot ad a rábízott bárányoknak.

● Legeltet, vagyis gondoskodik a rábízottak testi-lelki jólétéről.

● Vezet, tehát az élete példájával megtanítja a helyes úton való járást.

 

Az anya szerepe

Az egészséges anya–gyermek-kapcsolat alakulása a csecsemőkortól a felnőttkorig tart, szoros függőség után fokozatos elengedés, végül autonómia.

Az anya szerepe szolgálat. „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjen velem a te beszéded szerint.” (Luk 2:38)

„Az anya feladata, hogy a Menny segítségével kialakítsa Isten képmását az ember lelkében.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 36. oldal)

„Nagyon megtisztelő és felelősségteljes az apák és anyák szerepe. Istent helyettesítik a gyermekeik előtt. A jellemük, a mindennapi életük, a nevelési módszerük Isten beszédét tolmácsolja a kicsinyeknek. A befolyásuk nyomán a gyermek vagy elhiszi, vagy tagadja Isten ígéretét... Az anya sokszor jelentéktelennek érzi a szolgálatát. Ezt a munkát ritkán becsülik. Mások nem sokat tudnak az anya tengernyi gondjáról és terhéről. A napjait apró tennivalók körforgása tölti ki, amelyek mind kitartó erőfeszítést, önuralmat, tapintatot, bölcsességet és önfeláldozó szeretetet igényelnek; mégsem dicsekedhet azzal,  hogy valami nagyot vitt véghez. Csupán vigyázott, hogy az otthon élete zökkenőmentesen folyjon. Sokszor elcsigázva, kétség között igyekszik kedvesen szólni a gyermekeihez, elfoglalni és boldoggá tenni őket, és a kis lábukat a helyes útra vezetni. Úgy érzi, semmit sem valósított meg. Ám nem így van. Mennyei angyalok figyelik a gondterhelt anyát, és látják, hogy milyen terhet  hordoz nap nap után. Lehet, hogy a világ előtt a neve ismeretlen, de bekerült az élet könyvébe, amely a Bárányé.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 35-36. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Van-e előttetek „mintaapa”, illetve „mintaanya”?

● Mi a jellemzőjük?

● Gondoltatok-e a szülőszerepre?

● Mi a szülők legfőbb feladata?

 

További tanulmányozása

1Móz 33:13-14; Luk 1:14-15; Eféz 6:4; Kol 3:21; 1Thess 2:7, 11-12; 5Móz 6:6-9, 11, 18-21; 1Kor 11:1

 

Ajánlott olvasmány

Dr. Ross Campbell: Életre szóló ajándék. Harmat, Budapest, 1991

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990