Barátság

 

Témaindító kérdések

● Van-e, volt-e barátod, barátnőd?

● Kapsz-e tanácsot a szüleidtől a társak megválasztásához?

● Milyen elvárásod van egy baráttal, barátnővel szemben?

● Te milyen barátnak, barátnőnek gondolod magadat?

● Ki a legjobb barátunk (Ján 15:13-14)?

 

Dávid és Jonatán barátsága (1Sám 18:1-4)

Dávid legyőzte Góliátot. De ennél is nagyobb jelentőségű volt számára a Jonatánnal való barátsága. A két fiatalember, aki kölcsönösen tisztelte és megbecsülte egymást, baráti szövetséget kötött. A főherceg a ruháját, a hadi öltözetét, a kardját, az íját és az övét is Dávidnak adta a barátsága jeléül. A két barát akkor is kitartott egymás mellett, amikor Saul király Dávid ellen fordult. Jonatán kibékítette az apját, később pedig azt tanácsolta Dávidnak, hogy távozzon olyan helyre, ahol a király keze nem éri utol.

A barátságuk valódiságát és erejét jelzi az a tény, hogy riválisok lehettek volna a királyi trónért folyó küzdelemben, ámde Jonatán lemondott a trónutódlásról is a barátja javára.

Amikor Jonatán elesett az ütközetben, Dávid költeményben búcsúzott tőle.

 

„Sajnállak, testvérem, Jonatán,

kedves voltál nekem nagyon.

A hozzám való szereteted

csodálatra méltóbb volt

az asszonyok szerelménél.”

                               (2Sám 1:26)

 

Dávid és Jonatán barátságát a Szentlélek lobbantotta lángra. A jó barát Isten ajándéka.