Vallásosság a családban

 

Mi a kereszténység központja?

● Betlehem?

● Názáret?

● Jeruzsálem?

● Róma?

● Washington?

 

NEM!

 

A kereszténység központja a keresztény otthon (Zsolt 95:6)! Ábrahám mindenütt oltárt épített (1Móz 12:7-8).

 

Családi istentisztelet (1Móz 18:19)

Mikor legyen áhítat a családban?

● Reggel és (nem vagy!)

● este.

 

Hogyan valósuljon meg?

● Együtt a család (először csak ketten, azután a gyermekek is).

● Ének.

● Ima.

● Felolvasás (Biblia, White-könyvek, reggeli dicséret).

● Igeversek kívülről való megtanulása; válogatás napi bontásban, a szombatiskola stb. szerint.

● Közös imádkozás.

Az áhítatért az apa a felelős. Ő a család papja.

 

Egymás megbecsülése, szeretete (1Kor 13)

A megtanult igazság annyit ér, amennyit megvalósítunk abból.

● Udvariasság.

● Megértés.

● Gyengédség.

● Barátság stb.

 

Vendéglátás (Zsid 13:1-3)

● Idősek, öregek,

● elfáradt emberek,

● kallódó emberek számára.

 

Misszió (Apcsel 10:24)

Tegyük az otthonunkat a misszió színhelyévé.

„Az apa bizonyos értelemben a család papja, aki a reggeli és esti áhítatot a családi oltárra helyezi. De a feleség és a gyermekek is vele imádkozzanak, és dicsőítsék együtt Istent énekkel! Mielőtt az apa reggelenként az otthonából munkába indul, gyűjtse maga köré a gyermekeit is. Isten előtt meghajolva, bízza őket a mennyei Atya gondjára! Amikor a napi gond elmúlt, ismét jöjjön össze a család, hálaimával és dicsőítő énekkel köszönve meg a nap folyamán megtapasztalt isteni gondviselést... Legyen az otthonunk a vidámság, az egymás iránti megbecsülés és a szeretet helye!” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 49–50. oldal)

„Legyen az otthonunk a megkísértett fiatalok menedéke.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 18. oldal)

„Az otthon misszióterülete túlnő a saját határán. A keresztény otthonnak példamutatással kell megmintáznia az igazi és tökéletes életelvet. Ez jó hatással van a világra.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 17. oldal)

„A vendégek fogadása nem jelent nagy gondot. Nem kell részükre nagy munkát adó és költséges lakomáról gondoskodni. Nem kell sokat adni a külsőségre. A szívélyes, meleg köszöntés, egy hely a kandalló mellett, egy szék az asztalnál, a kiváltság, hogy osztozhatnak az áhítatotok áldásában, olyan lesz sokuk számára, mint a mennyei fénysugár.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 17. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● A családotokban van-e, volt-e családi Isten-tisztelet?

● Hogyan történhet egy családi áhítat?

● Mi a véleményetek a vendéglátásról?

● Van-e missziós ötletetek a közös otthonotokra nézve?

 

További tanulmányozása

Mal 4:6; Máté 11:28; Péld 22:6, Ján 16:23; 1Sám 12:20-23

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

L. N. Slankamenec (szerkesztő): Boldog otthon. Znaci Vremena Zagrab, 1974

Larry Christenson: Krisztus a családban

 

A témához kapcsolódó vallásos könyvek jegyzéke

Ablonczy Dániel–Dr. Gyökössy Endre–Adorján J.: Nem jó az embernek egyedül. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1991

Ablonczy Dániel: Családkönyv. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1992

Dr. T. Bovet: Felette nagy titok. Evangéliumi Iratmisszió

Dr. R. Campbell: Nehéz évek. Harmat, Budapest, 1992

Dr. R. Campbell: Életre szóló ajándék. Harmat, Budapest, 1991

L. Christenson: Krisztus a családban

Csögl János: Házassági ABC. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1991

Dr. J. Dobson: Amit a feleségekről a férjeknek tudni kellene. Primo, Budapest

L. Dillow: A társ... BEE International, 1991

E. Elliot: Magányosság. Primo, Budapest, 1992

E. Elliot: A szex nem játék (traktát)

E. Elliot: Szerelem és tisztaság. Primo, Budapest, 1991

Fodorné Nagy Sarolta: Ház, házasság, haza. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1990

Dr. Gresz Miklós: A szexualitás és a szexuális felvilágosítás a katolikus egyház szemével. Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1990

Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1985

Dr. Homoki Henriette: Boldog otthon. Boldog Élet-kiadás, Budapest, 1991

W. K. Honsalek: Te + én. Omega Kiadó, Debrecen

J. Lockerbie: Édesanyák 52 égető kérdése. Evangéliumi Kiadó

P. Mayer: Isten rendje = Isten áldásának forrása. Evangéliumi Kiadó

J. McDowell és P. Lewis: Neked milyen szerelem kell? Primo Kiadó, Budapest

C. Oldham: Kölcsönkapott gyermek

Ócsai Sándor: Diakónia. H. N. Adventista Egyház, Budapest, 1985

Ócsai Sándor: Lelki gondozás. H. N. Adventista Egyház, Budapest, 1985

Dr. Pálhegyi Ferenc: ÉN, TE, Ő. Emmaus Kiadó, Nagykőrös, 1990

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1992

L. Palau: Fiatalség és a szex. Evangéliumi Kiadó, Stuttgart

Simonyi Gyula: A szerelemről. A nagycsaládosok Egyesülete, Székesfehérvár, 1992

Siklós József: Tizenévesek leveleznek. Evangéliumi Kiadó

Szöllősi Árpád: A jó szomszédság titkai. Advent Kiadó, Budapest, 1988

F. Smart és J. Joung: A nő. Evangéliumi Kiadó

L. N. Slankamenac: Boldog otthon. Znaci Vremena, Zagreb

W. Trobisch: Szerettem egy lányt. Primo Kiadó

W. Trobisch: Kettesben? Evangéliumi Kiadó

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, 1989

Ellen G. White: Előtted az élet. Advent Kiadó, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Advent Kiadó, Budapest, 1993

Ellen G. White: Krisztus követése. Advent Kiadó, Budapest, 1986

H. Wilts: Bibliai családok. Primo Kiadó, Budapest, 1991

L. Evely: Szerelem és házasság

 

A témához kapcsolódó egészségnevelő, felvilágosító könyvek jegyzéke

Buda Béla–Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974

Beke Kata: Mert az ember kétnemű. Magvető Kiadó, Budapest, 1984

Dr. Hirschler Imre: Nemcsak nőkről, nemcsak nőknek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984

Ludas M. László (szerkesztő): A szexualitásról. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980

Dr. Czeizel Endre: Születésünk titkai. RTV-Minerva, Budapest, 1977

Dr. Szilágyi Vilmos: Nemi nevelés a családban. Medicina, Budapest, 1976

Dr. Bágyoni Attila–dr. Székely Lajos: Válasz a nőknek. Pallas Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1987

Abodi–Brencsan: A házasélet ABC-je. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1987

Dr. Veres Pál: Erről is beszélnünk kell. Lapkiadó, Budapest, 1986

Dr. Bágyoni Attila: Szex, szerelem, család. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1979

Dr. Hoffmann P. G. Klein: Őszinte szó a szerelemről. Kozmosz, Budapest, 1965

Dr. Bágyoni Attila: A szerelem ébredésétől a harmóniáig. Minerva, Budapest, 1984

Murányi-Kovács Endréné: A serdülőkor. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980

Harsányi István: Az ifjúkor. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984

Bognár Gábor–Telkes József: A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986

Batár (szerkesztő): Nővédelem, családtervezés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978

Kovács L.: A nemi úton terjedő betegségek. Medicina Lapkiadó, Budapest, 1982

Seregély Gy: Fogamzásgátlás. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981

Családtervezési tanácsadó