Bevezetés

 

 A házasságot Isten áldásnak szánta. Mint sok más adományt, ezt is megrontotta a vétek. Ma a házasság válságáról beszélhetünk. A vallásos emberek által kötött házasság között is nagyon ritka a boldog és kiegyensúlyozott kapcsolat. Ennek számos oka lehet. Az ok között szerepelhet a nem megfelelő vagy egyáltalán meg nem történt felkészítés. Bár a nevelés felelőssége elsősorban a szülőké, de nem mindegyik megfelelően képzett, és talán szemérmesen is kezelik ezt a kérdést. Nem bújhatunk ki annak felelőssége alól, hogy a fiataljainkat felkészítsük a házasságra.

A felkészítésnek két szakaszát lehet elhatárolni.

Az első szakasz a tizenévesekkel való foglalkozás. Ők még viszonylag messze vannak a házasságtól, de az érdeklődés a másik nem iránt már felébredt. Ilyenkor célszerű a dolgozat első kilenc témáját a fiatalokkal megbeszélni. Ezek a vázlatok úgy készültek, hogy elsősorban beszélgetés alapjául szolgáljanak. Ezt segítik a bevezető kérdések. Ezzel a téma iránti érdeklődést segíthetjük elő, és kiválthatjuk a fiatalok aktivitását. Ezután következik a kifejtés, amit meg lehet szakítani kérdésekkel. A függelék tartalmaz olyan anyagokat, amiket eljátszhatnak vagy elolvashatnak. Nem árt némelyik helyzetet megjeleníteni. Mivel teljesen tökéletes kifejtés nem létezik, további elmélyülés céljára igehelyeket sorakoztattam fel, és a megbeszélendő kérdések is kiszélesíthetik az anyagot.

A második rész tizenegy vázlata a jegyesek oktatását célozza. Olyan fiatalokét, akik már választottak és döntöttek. A számukra írt vázlatok szerkesztése eltér egy kicsit az előzőtől, de itt is van lehetőség a beszélgetésre. Itt nyilván egy-egy párról lehet szó, hiszen az egyházunkban nem érik egymást a házasságkötések egy-egy gyülekezetben. Viszont felhasználható az anyag a gyülekezeti szolgálatban, akár prédikációvázlatnak, akár házasok (szülők) körének beszélgetésanyagához. Jó tapasztalatokat szereztünk a témaevangélizáción, bibliai körökön, ifjúsági körben, és nemcsak vallásos fiatalok között való felhasználásakor.

Ez érthető, hiszen olyan törvényszerűségek rejlenek az egyes anyagokban, hogy mindenki haszonnal alkalmazhatja.

 

Ez a dolgozat nem tér ki a nemi élet biológiai vonatkozására. Erre a feladatra a legcélszerűbb orvost, egészségügyi dolgozót felkérni, akinek erre adottsága és kellő rutinja van. Amennyiben ez nem volna lehetséges, a felsorolt irodalom segítségével a lelkész vagy a gyülekezet vezető tisztviselője is vállalkozhat erre a feladatra. Ezeknél a könyveknél az élettani rész az, amit nekünk át kell venni. Az etikai rész általában nem megfelelő. A vallásos irodalom minőségi skálája rendkívül széles. Az egészen fanatikusnak tűnőtől a bibliai szempontokat alig figyelembe vevőig. A mi feladatunk, hogy megszűrjük a forrásanyagokat.

Célom a dolgozat megírásával, hogy hiányt pótoljunk ezen a téren, és a vázlatok segítségével a lelkész vagy a kellő jártassággal bíró gyülekezeti vén, vezető vagy ifjúsági vezető meg tudja tartani a foglalkozást.

Ellen G. White a következőt írja.

„A szívből indul ki az élet (Péld 4:23); a társadalom, az egyház és a nemzet szíve pedig a család. A társadalom jóléte, az egyház eredményessége, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik.” (Válaszd az életet, 150. oldal)