Kommunikáció a házasságban

 

Isten szól hozzánk (Zsid 1:1).

Magától értetődő, hogy az Istent tükröző ember is kommunikál. A kommunikáció mélységszintjei az alábbiak.

● Látszatkommunikáció („Hogy vagy?”),

● tényközlés (amit tudok),

● gondolatközlés (amit gondolok),

● érzelemközlés (amit érzek),

● énközlés (aki vagyok).

 

Mi a haszna a kommunikációnak?

1. Önmagunk megértése. Amit megfogalmazunk, azt magunk is jobban értjük.

2. Lelki békesség. Megszűnnek a rejtett zugok.

3. Láthatóvá válik a rejtett szeretet is.

4. Kiemel az elszigeteltségből.

5. Növeli az egységet.

6. Kiküszöböli a társunk motívumának félreértését, azaz fegyver a projekció ellen.

 

Mi nehezíti a kommunikációt?

1. A gyermekkorban kialakult viselkedési és kommunikációs séma.

2. A negatív énkép.

3. Az önteltség.

4. Az elfojtott ellenséges érzelem.

5. A rosszul értelmezett „lelkiség”, szerepjátszás.

 

A kommunikáció megtanulásának eredményes útja a következő.

Tanulj meg beszélgetni Istennel, és Ő megtanít beszélgetni a pároddal. Sokszor beszélgessetek!

„Sokszor a saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból. Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és a tartózkodásukkal taszítanak másokat. Ez a lelkület nem ad lehetőséget az érzés összehangolására. Ha a kapcsolatkeresés vágyát és a nemes érzésünket elfojtjuk, az elsorvad, a szívünk pedig árva és hideg lesz. Őrizkedjünk ettől a helytelen magatartástól! A szeretet nem él sokáig, ha nem juttatjuk kifejezésre. Ne engedd, hogy akivel a szívedet összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és együttérzés után!” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 23. oldal)

 

Feladat

Játsszatok el egy-egy jelenetet, amikor az egyikőtök megérkezik a munkahelyről, illetve amikor a nyaralást akarjátok megbeszélni!

 

Megbeszélendő kérdések

● Mi a különbség a lelki „meztelenség” és a „meztelenkedés” között?

● Minden titkot meg kell osztani a másikkal?

 

További tanulmányozása

Ésa 55:11; Luk 21:33; Jer 15:16; Ésa 50:4

 

Ajánlott olvasmány

O. Hellesby: Az imádságról. Evangéliumi Kiadó

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990