Ki érett a házasságra?

Témaindító kérdések

● A szüleitek hány évesek voltak, amikor összeházasodtak?

● Mennyi ideig kell együttjárni a házasságig?

● Milyen hosszú legyen a jegyesség?

● Mitől válik valaki felnőtté?

 

Sámson menyegzője (Bír 14:1-20)

Sámson férfiúi korba lépett. Egy timnátbeli leányzó annyira megnyerte a tetszését, hogy elhatározta, feleségül veszi őt. A szülei el akarták téríteni a szándékától, de nem hallgatott rájuk. Így válaszolt nekik. „Ő kedves az én szememben.” (Bír 14:3/b)

Ez a házasság nem volt hosszú életű. Az asszony, mielőtt a menyegző véget ért volna, elárulta a férjét. Erre az felháborodva otthagyta. Mire a mérge lecsillapodott, az asszony más felesége lett. Sem Sámson, sem a felesége nem mutatott érettséget a házasságra, az egész életre szóló kapcsolatra.

 

Az érettség szempontja

● Keresztényi tapasztalat

● Az a fajta szerelem, amit a Biblia leír

● Szellemi és fizikai képesség

● Egészség

● Gazdasági függetlenség a szülőktől (munkahely, szakmai rátermettség, egészség, lakáskörülmények)

● Megfelelő életkor

● A kommunikáció képessége

● Kizárólagosság, hogy egy életre csak őt választja, minden körülményben

● A férj és a feleség szerepének elfogadása, vállalása

● Nem férfit/nőt, hanem férjet/feleséget kell kívánni

● Alkalmasság a gyermeknevelésre, a szülői szerepre

 

Kik ne házasodjanak, illetve milyen szempontból ne kössenek házasságot?

● Kiskorúak

● Bizonyos rokonsági kapcsolatban levők

● Aki a házasságon kívül még nem volt boldog (személyiségzavarral küzd)

● Akinél várható, hogy a nemi élet súlyos zavara, az erre való képtelenség fog fennállni

 

Ne házasodjanak össze

● sajnálatból,

● csak szexuális indíttatásból,

● nagy korkülönbség esetén,

● hitetlennel,

● Isten jóváhagyása nélkül,

● elmebeteggel,

● azzal, aki iránt nincs nemi vonzódás

 

„Mielőtt a fiatal férfiak és nők magukra vennék a házassággal járó felelősséget, szerezzenek olyan tapasztalatot a gyakorlati életben, amely előkészíti őket a házasság kötelezettségének és terhének hordozására. Nem ajánlatos korán házasságot kötni. Olyan fontos és a következményében messzeható kötelékbe, mint a házasság, nem szabad elhamarkodva, kellő felkészülés nélkül, a szellemi és fizikai képesség kifejlődése előtt lépni.

A házasulandók – ha nincsenek is földi javaik – legyenek egészségesek, ami sokkal nagyobb áldás, mint a vagyon. A legtöbb esetben nem jó, ha nagy korkülönbség van közöttük.” (Ellen G. White: Válaszd az életet, 20. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Mivel tudnád kiegészíteni a fentieket?

● Értelmes dolog-e két egyetemistának összeházasodni?

● Melyik szempont jelentett neked sokat?

● Lehet-e albérletben kezdeni?

● Mi a véleményed az érdekházasságról? Létezik-e ma?

 

További tanulmányozásra

1Móz 2:24; Eféz 6:22-33

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet. Advent Kiadó, Budapest, 1990

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet. Advent Kiadó, Budapest, 1990

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992

Peter Mayer: Isten rendje = Isten áldásának forrása. Evangéliumi Kiadó

Louis Evely: Szerelem és házasság

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták

Fodorné Nagy Sarolta: Ház, házasság, haza. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1990