Hogyan javíthatom meg a házasságomat?

 

Az előző leckében szó volt a házasság hibájáról és arról is, hogy a keresztények ne váljanak el. Most a megoldásról lesz szó.

Mit tegyünk a házasságunk megjavítása, megőrzése érdekében?

● Olvassátok el, és gondoljátok át gyakran A korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetét!

● Imádkozzatok egymásért.

● Imádkozzatok együtt.

● Fogadjátok el a másikat feltétel nélkül.

● A házasság utólagos alapozását végezzétek el (lásd a megfelelő fejezetben).

● A házasság utólagos építését végezzétek el (lásd a megfelelő fejezetben).

● A nem házasságba belépő „negyedik” jelenlétét szüntessétek meg!

● Szexuális zavar esetén türelem, megértés, önfegyelem szükséges. E tárgyban az ismeret megszerzése könyvből lehetséges, súlyosabb esetben orvosi segítséget kell kérni.

● Kommunikáljatok!

● A szerepeteket vállaljátok, a partner segítsen a szerep megvalósításában.

● Az időt, a pénzt és a feladatot közös megbeszélés szerint osszátok el.

● A gyermeknevelés gondját beszéljétek meg, szükség esetén tanácsot vagy segítséget kell kérni.

● Önzetlen, udvarias, előzékeny magatartást tanúsítsatok.

● A probléma megoldását ne halogassátok!

● A nehéz helyzetben Istenhez meneküljetek.

● Ne zsörtölődjetek!

● Ne akarj túltenni a házastársadon!

● Csak végső esetben kritizálj, akkor is szeretettel.

● Ne fukarkodj az őszinte elismeréssel.

● Gyakorolj apró figyelmességet!

● Töltsétek együtt az időt!

● Ne féltékenykedjetek!

● Igyekezzetek az otthont kellemessé tenni, legyetek ápoltak. A lelketeket, szellemeteket és a testeteket tartsátok jó kondícióban.

● Tartsátok tiszteletben, és részesítsétek megbecsülésben egymás családtagjait.

 

„Ha nehézség, probléma és csüggesztő körülmény támad is, se a férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy a házasságuk tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy mindaz lesztek egymás számára, ami csak lehetséges! Legyetek továbbra is olyan figyelmesek, mint kezdetben; minden módon támogassátok egymást az élet küzdelmében! Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát! Kölcsönösen szeressétek egymást, és legyetek türelmesek egymáshoz! Akkor a házasság nem fogja a szeretet végét jelenteni, hanem a szeretet a házassággal kezdődik csak igazán. Az őszinte barátság m elege, a szíveket egymáshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság előíze lesz.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 24. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Civakodtatok-e, és hogyan békültetek ki?

● Van-e elképzelésetek, hogyan fejezzétek ki a megbecsüléseteket a másik iránt?

● Mit tehettek most a házasságotok stabilitásáért?

 

Feladat

Olvassátok el a függelék „Tíz módszer, hogy mondhassuk a feleségünknek: Szeretlek” című cikket!

 

További tanulmányozása

Fil 2:1-11; Eféz 5:2; Gal 6:2; 1Pét 3:1-7; Máté 5:44-47

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Református Zsinati Iroda, sajtóosztály, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

Dale Carnegie: Sikerkalauz, I. Minerva, Budapest, 1989