A házasság építése

 

A ház építése az alapozással kezdődik.

Mi a házasság alapja?

● A szerelem?

● A kölcsönös megértés?

● A külső szépség?

● Valamiféle alku vagy szerződés?

● A jó tulajdonságaink?

● A jó állás?

● „A rendezett anyagiak”?

● A diploma?

● A lakás?

A házasság az életünk része. Az életünket Jézus szerint homokra vagy kősziklára lehet építeni (Máté 7:24-27). Ha jól megvizsgáljuk, kiderül, hogy a fenti szempontok „homoknak” bizonyulnak, mert nem maradandók. Mi lehet a jó alap a házassághoz? Jézus tanítása, az Ő szeretete, maga Jézus Krisztus (1Kor 3:11).

Akármilyen szél is támadja meg a házasságunk épületét, tudnunk kell,

● Isten adott minket egymásnak;

● a párom a hibáival együtt is Isten tökéletes ajándéka;

● a párom hibája Isten eszköze az én javamra (Róma 8:28);

● hálával tartozom Istennek érte.

 

Most nézzük, hogyan néz ki az épület!

A Biblia így írja le Mózes első könyve 2. fejezetének 24-25. versében.

1. A férfi elhagyja az apját és anyját (a házastársak függetlenek lesznek a szülőktől).

2. Ragaszkodik a feleségéhez (ragaszkodnak egymáshoz).

3. És egy testté lesznek (szexuális közösségre lépnek).

4. Mindketten meztelenek (átlátszók lesznek egymás számára a kommunikáció révén).

5. Az ember és a felesége (betöltik a szerepüket).

 

Elhagyni a szülőket a  házastársi egység józan előfeltétele. Nem földrajzi, hanem lelki értelemben hagyjuk el őket. Fontos, hogy ne függjünk tőlük, se érzelmileg, se anyagilag. Elfogadhatjuk a segítségüket is, de ne engedjük magunkat érzelmileg zsarolni, anyagilag lekötelezetté tenni, a házastársunkkal szembeállítani.

A szülőket – természetesen – tisztelnünk és szeretnünk kell. A szülők elhagyásának lényege, hogy a házasságkötés percétől kezdve számomra a párom a legfontosabb ember ezen a világon.

Ragaszkodni egymáshoz, végleges, nyilvános és törvényes elkötelezettség egymás mellett.

A ragaszkodás nyilvánuljon meg

● kreativitásban az unalom ellen,

● a csábítás elleni ellenállásban,

● az imádkozásban a partnerünkért,

● a konfliktushelyzetben a megoldás érdekében minden megtételében.

(A szexről, a kommunikációról és a szerepekről más fejezetekben lesz szó.)

„Krisztus segítségével az ember elérheti a mennyei ideált. Amire az emberi bölcsesség nem képes, azt elvégzi Isten kegyelme azokért, akik bizalommal és szeretettel átadják magukat neki.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 25. oldal)

„A család megszentelt, zárt közösség, amelyet nem szabad megbontani. Ebbe a szent körbe senkinek sincs joga belépni. Mind a férj, mind a feleség őrizkedjen attól, hogy valaki mást részesítsen abban a bizalomban, amellyel csakis egymásnak tartoznak!” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 24. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Ki a házasság alapja?

● Milyen módon kell elhagyni a szülőket?

● Hogyan tervezitek az önálló életet?

● Milyen módon lehet „ragaszkodni” egymáshoz?

 

További tanulmányozása

1Kor 10:13; Luk 9:62; 2Móz 20:12

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992