Pénzügyek 

 

A számlák fizetése többet jelent a szerelemnél

 

„Ha a szegénység beoson az ajtón, a szerelem elillan az ablakon” – tartja az angol közmondás. Részben ellensúlyozza ezt a következő igevers. „Jobb a paréj étele, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.” (Péld 15:17) Jobb a szívnek és a zsebnek egyaránt.

A pénz előkelő helyen áll a házasság felbomlásának okát felsoroló listán. Nem mindig az a probléma, hogy kevés a pénz, hanem sokszor rossz a beosztás. Egyes országokban még mindig elvárják a fiatalembertől, hogy a menyasszonya apja előtt bizonyítsa, képes a fiatalasszonyt megfelelően eltartani. Manapság Európában a legtöbb jövendő após nem rendelkezik ilyen hatalommal.

 

Házasság előtt

A tervezett házasság előtt mindkét félnek nyíltan kell beszélnie a másikkal a pénzről, az elvárásról. Ha a lány egy nagy, zöldövezeti villáról álmodik, de a pénzükből csak egy kis erkélyes lakásra telik, baj történhet. Ne házasodjatok össze, ha az anyagi tevetek összeegyeztethetetlenül eltérő.

 

Szerelem és pénz nélküliség

A fiatalember hagyományos szerepe volt, hogy megkérje a lány kezét az apától. Az apa ekkor kérdezősködött a fiú kilátásáról. Ha az anyagiak bizonytalannak tűntek, az apa visszavonhatta a beleegyezését. Helyes volt ez? Bölcs dolog? Manapság a párok általában maguk döntenek. A pénz, a birtoklás nem boldogít. Ha egy házaspár a szülőktől kapott otthonban kezdi az életet, ez megfosztja őket a közös örömtől, hogy dolgoztak, takarékoskodtak, és azután értékeljék, amit együttes erőfeszítéssel megszereztek.

Esküdjön-e meg az a pár, amely tagjainak nincs pénze, vagy várjanak, amíg az anyagi helyeztük javul? Ez a kérdés gondos megfontolást, megvitatást igényel. Dönthetnek úgy is, hogy összeházasodnak „egy talpalatnyi földön”, és majd fokozatosan, együtt hozzák létre az otthonukat. Ez igen gondos költségvetést, gazdálkodást igényel, de bizonyos fokig élvezhetik is, a végén pedig az a nagyszerű érzésük lehet, hogy elértek valamit.

Sok minden, ami ma „feltétlenül szükséges”, negyven évvel ezelőtt még luxusnak számított. Pedig az élet elképzelhető egy egész sor szerkentyű, készülék, padlószőnyeg és központi fűtés nélkül is. Ezért, ha össze akartok házasodni, és megegyeztek abban, hogy igen szerényen fogtok élni, hát rajta!

 

A családi pénzügyek kidolgozása

Három előfeltétel van.

1. A feleség és a férj egyezzen meg a költségvetésben.

2. Szilárdan tökéljék el, hogy tartják magukat a költségvetéshez.

3. Teljes és indokolt bizalommal fordulnak a másik felé.

 

Ki lesz a „kincstárnok”? Ez attól függ, melyik fél képes inkább a könyvelés vezetésére. A pénzügyi döntésben mindketten részt vesznek. Egyikük vezeti a naplót.

A férj vagy a feleség jövedelme? Házasságban a mi jövedelmünk, de mindkét félnek szüksége van zsebpénzre, a költségvetésben pedig fenn kell tartani egy bizonyos összeget diszkrét egyéni kiadásra. Nem szabad, hogy a férjnek vagy a feleségnek koldulnia kelljen a másiktól. Mindkettőjüknek szükségük van némi „elverhető” pénzre. A közös bankszámla építi a bizalmat, és csak akkor  mellőzhető, ha valamelyik partner megrögzött pazarló, vagy az üzleti, személyi megfontolás teszi szükségessé.

Először is, számítsátok ki a nettó bevételt, a fizetésnél történő levonás (adó, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás stb.) után. Ezután fordítsátok a jövedelmetek egy meghatározott részét jó célra az egyházatokban, jótékonysági egyesületben. Vannak emberek, akik a jövedelmük egytizedét tizednek szánják. Ezt sohasem vétik el (Mal 3:10-11).

 

Egyszerű költségvetés (számok nélkül)

1. lakbér, hiteltörlesztés, helyi adó, biztosítás, házjavítás,

2. a berendezés, felszerelés javítása, felújítása,

3. fűtés, világítás,

4. takarítás, élelmiszer, mosás, tisztítás,

5. a férj és a feleség személyes kiadása,

6. posta-, telefon-, papíráruköltség,

7. útiköltség, az autóval kapcsolatos kiadás, beleértve az értékcsökkenést is,

8. orvosi, fogorvosi költség,

9. ajándék,

10. a gyerekek kiadása, ruházkodás, tanulás, különféle költség,

11. szórakozás,

12. szabadság,

13. jótékonyság,

14. megtakarítás, beleértve az életbiztosítást is.

A költségvetés magában foglalja a személyes szükségletet, például a ruházkodást. A takarítási pénz szolgálja a takarítást! Pontosan a szükségletnek kell megfelelnie, ne legyen a feleség egyetlen forrása, amelyből magára költhet. A férj menjen el élelmiszert vásárolni, különösen akkor, ha hajlamos alábecsülni a háztartási költségvetést.

Másodszor, határozzátok el, hogy megtakarítotok egy fix összeget. Ha úgy érzitek, hogy semmit sem tudtok félretenni, dolgozzátok át a költségvetést, hagyjatok meg némi pénzt minden héten vagy hónapban tartalékban. Ha a kockázatot minimálisra akarjátok csökkenteni, megteszi az ifjúsági takarékbetét vagy a lakáscélú megtakarítás is. Mindig nagy a kísértés, hogy a tartalékot elköltsük. Különböztessétek meg a hosszú és a rövid távú takarékoskodást. Hosszú távúnak lehet, hogy a határidős életbiztosítás a legjobb, hacsak nem túl magas az infláció. Beszállhatsz nagy nyereséget hozó beruházásba is, nagy kockázattal, vagy indulhatsz kisebb, de biztosabb haszonért. Senki ne kalandozzon a tőzsdére, akinek nincs vesztenivaló pénze.

 

Részletfizetés és hitelkártya

Amint megcsináltátok a költségvetést, rögtön szét akarja zilálni egy barátságos szomszéd kereskedő. A részletfizetési kedvezményt nem adják ingyen. Mielőtt részletfizetési szerződést kötnétek, vagy bármilyen halasztott fizetést kértek, tegyétek föl a következő kérdést.

● Szükségünk van-e erre az árucikkre?

● Megengedhetjük-e magunknak?

● Mennyit takarítunk meg, ha később vesszük meg készpénzért? (Inflációs időben nehéz erre válaszolni.)

● Mindketten egyetértünk-e a vásárlással?

A nemrégiben bevezetett hitelkártyával pénzt lehet megtakarítani, de kétféle bökkenő is van. Először, nagy a kísértés a túlköltekezésre, hiszen egy darab papírt olyan könnyű aláírni. Valójában nem megy át pénz a kezeden. Másodszor, ha elmaradsz a hitelkártyaszámlára történő fizetéssel, a kamat magas. Sem a hitelkártya, sem a részletfizetés nem helyettesítheti teljesen a jó családi költségvetés fékező hatását.

 

Ragaszkodás a költségvetéshez

Újra itt a leértékelés, megtakaríthatsz hol 1000, hol 2000 forintot. Mária nem teheti meg, hogy ilyen nevetséges áron meg ne vegye azt az új kabátot, János nem tud ellenállni a magnónak, amikor egyszer az életben 2000 forinttal olcsóbb. Micsoda gyönyörű meglepetés Máriának. „Megtakarítottak” 3000 forintot, elköltöttek 10 000 forintot, 8500 forinttal túllépték a költségvetést. Olyan fájdalmatlan volt az egész, egyszerűen aláírni egy darab papírt! Sem Mária, sem János nem tervezett vásárlást, nem is beszélték meg egymással, nem ellenőrizték az elkölthető összeget, hogy lássák, van-e erre pénzük. A jövő hónapban fizetni kell a hitelkártyaszámlára, és még ennek az óriási összegnek a kifizetésére is nagyon kevés a pénzük.

Mit tehet Mária és János?

● Egymást vádolják a meggondolatlan költekezésért? Túl könnyű megoldás, de mire jó?

● Elhatározzák, hogy a jövőben nem tesznek ilyet? Természetesen, okulnak a hibából, de mi lesz a következő havi számlákkal?

● Személyi kölcsönt vesznek föl az összes többi kölcsön tetejébe? Ez semmit nem old meg, de hamis biztonságérzetet nyújt.

● Könyörtelenül visszafognak mindent, ami nem létszükséglet, amíg a hiányt pótolják?

● Kölcsönkérnek a barátaiktól, vagy kisegítik őket a rokonok?

● Hagynak mindent menni a maga útján, és majd meglátják?

● Miután elhatározták, hogy mit tegyenek a jelen helyzetben, megbeszélik, hogyan kerülhetik el az ismétlődést.

 

Az asszonyé, a férjé

Mi történik azzal a tulajdonnal, megtakarítással, amit a feleség hozott magával a házasságba? Nem megy automatikusan a közös kasszába. Bármilyen megállapodásra is juttok a házasság előtti tulajdonról vagy az egyik fél örökségéről, írjátok le a családi feljegyzésbe. Ezzel megspóroljátok a félreértést, civódást, ha nem köztetek, talán a rokonaitok vagy a jövendő örököseitek között.

Ez elvezet bennünket a végrendelethez. A pontosan megfogalmazott végrendelet viszonylag nem kerül sokba. Nem sietteti a  halálodat, de biztos lehetsz abban, hogy a hagyatékod oda kerül, ahova szántad. Aki végrendelet nélkül hal meg, rengeteg unkát hagy a legközelebbi szeretteire, és lehet, hogy a törvény valamely cikornyája folytán nem úgy fognak örökölni, ahogyan ő elképzelte. A költség természetesen el fogja nyelni a hagyaték egy részét.

 

A saját otthonod

A legjobb beruházás valószínűleg a tégla és a malter. Mivel a legtöbb család számára ez a legnagyobb egyszeri kiadás, először némi házi feladatot kell megoldani. Itt áll néhány kérdés, amire magatoknak kell válaszolnotok!

● Akarjátok-e vállalni a saját tulajdon javításának és fenntartásának felelősségét?

● Mennyit jelent nektek a lakástulajdonosi biztonság?

● Milyen ügyesek vagytok a ház körül? Vállalkoznátok-e egy leromlott, nem karbantartott lakás felújítására, vagy tiptop állapotban, következésképpen drágábban szeretnétek valamit? A régi, tatarozatlan házban valószínűleg nagyobb lesz a tér, mint egy modern „skatulyában”.

● Meddig tudtok elmenni a kölcsön tekintetében? Durván számolva, ez a férj évi jövedelmének két-háromszorosa és a feleség fizetésének csekélyebb része. Ez a hitelintézetben pontosan megtudható.

Még ha van is számlátok egy banknál, megéri körülnézni a legkedvezőbb kamat, határidő ügyében. Döntsétek el, mennyi a megengedhető vételár, vagyis a készpénz a kölcsönnel együtt. Nézzétek meg, milyen lakás kapható azért az összegért, érdeklődjetek ingatlanügynökségnél. Vizsgáljátok át az ügynök ajánlatát, húzzatok ki mindent, ami nem felel meg a kívánalmatoknak a helyben, a részletekben, az árban. Ne írjatok alá semmilyen papírt ügyvéd nélkül, kivéve, ha tökéletesen tisztában vagytok azzal, amit csináltok. Ha döntöttetek az ingatlan felől, méressétek fel.

 

Összefoglalás

Ne a pénzért házasodjatok össze, de a pénz hasznos a házasságban. Az elvárásotokat az életben állítsátok arányba a rendelkezésre álló összeggel, a költségvetéseteket tartsátok be; ezzel megszüntetitek az egyik fő súrlódást a házasságban!