Az édesanyától a barátokig

Amikor a kisgyermek megszületik, az édesanyja gondoskodására szorul. Ő eteti, simogatja, szeretgeti, és beszél hozzá. A család tagjai azok, akikhez először kötődünk. A leginkább az édesanyához. Később ez a kapcsolat változik. Az egészséges gyermek később a hasonló korú társai felé fordul. Közülük egyhez különösen vonzódik. Ha ez a vonzódás kölcsönös, akkor kialakul a barátság. A barátok együtt játszanak, beszélgetnek, titkuk van, segítik, megvédik egymást.

 

Ki legyen a barátunk?

● Aki szereti az Úr Jézust!

● Aki jó erkölcsű, akinek komoly törekvése van!

● Aki a lelki haladásunkat jó irányban befolyásolja!

● Aki ismeri Istent, megbízható, becsületes, ragaszkodik az elvéhez!

● Akivel közös az érdeklődési köröm.

● Akit az Isten-tisztelő szüleim is elfogadnak barátomként.

„Egyénileg minden egyes ifjú keresse azok társaságát, akik határozott léptekkel fáradoznak fölfelé. Kerüljék azok társaságát, akik minden rossz befolyást magukba szívnak, akik tétlenek, és nem kívánják komolyan a jellemüket magasabb színvonalra emelni, akikben nem lehet megbízni, s akik az elvükhöz nem ragaszkodnak.

Legyenek az ifjak azok társaságában, akik tisztelik és szeretik Istent; mert az ilyen nemes, határozott jellemű embereket szimbolizálja a tavirózsa, amely a tiszta virágját a tó tükrén nyitja meg. Visszautasítják mindazok befolyását, akik erkölcsi süllyedést hoznának létre, és csak azt szedik fel magukba, amely a tiszta és nemes jellem kialakulását elősegíti. A mennyei mintára kívánnak átalakulni.” (Ellen White: Üzenet az ifjúságnak, 302. oldal)

 

Hogyan szerezhetünk barátokat?

Legyen ebben is Jézus a példaképünk. Az Ő jellemzője az volt, hogy adott. Nem volt énközpontú. Ehhez az elvhez igazodik az alábbi gyakorlati tanács.

1. Örömteljes köszöntéssel szólíts meg másokat, mert nagyon kedves dolog a szívélyes üdvözlés!

2. Mosolyogj! A mérges arc kialakításához 72 izom kell, a mosolyhoz csak 14.

3. A nevükön szólítsd meg az embereket! Ez minden fül számára édes muzsika.

4. Legyél kedves és szolgálatkész! Ez az örömszerzés útja!

5. Legyél szívélyes a beszédben, cselekedetben, és ezt úgy tedd, hogy érezhessék, ebben leled az
         örömödet.

6. Tanúsíts igazi érdeklődést az emberek iránt!

7. A dicsérettel nagylelkű legyél, és keress alkalmat az elismerő szavakra!

8. Legyél együttérző mások iránt! Ezt értékelni fogják.

9. Tiszteld mások felfogását!

10. Segíts másoknak! Az időt, amit mások megsegítésére fordítasz, sohasem bánod meg.

Még ha jól kezdődik is a barátság, ne várj tökéletességet. Mindnyájan követünk el hibát, s ehhez a barátunknak is joga van. A barátságnak ára van. Sok esetben ez az elnézés, a megbocsátás. A barátságért fizetett ár azonban eltörpül a szeretetlenség árához képest, az üres, magányos élethez mérve. Tehát szerezz barátokat magadnak!

 

A jó barátság eredménye

● Megtanít másokért tenni.

● Jobban megismerheted magadat.

● Felkészít a szolgálatra (ismerkedés, barátságosság, szimpátia stb.).

● Van, kivel megosztanotok az örömötöket, bánatotokat.

● Segítséget jelent a házasságra való előkészületben (alkalmazkodási készség, kommunikáció stb.).

 

Megbeszélendő kérdések

● Milyen új szempontot hallottál a barát megválasztásával kapcsolatban?

● Hogyan kerülheted el a rossz társak befolyását?

● Ha nincs barátod, milyen bátorítást nyertél?

● Lehet-e fiú és lány között csak barátság?

● Lehet-e nálunk idősebb a barátunk?

 

További tanulmányozásra

Péld 17:17; Péld 18:24

Ellen G. White: Válaszd az életet! 57–59. oldal

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége. Budapest, 1989

 

Felhasznált irodalom

Dr. Popper Péter: A gyakorlati embermegismerés pszichológiája. MVOSZ Oktatási Igazgatóság, Budapest, 1988

Szöllősi Árpád: A jó szomszédság titkai. Advent Kiadó, Budapest, 1988

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

Fiatalok kérdései, gyakorlatias válaszok. Watchtower B. A. T. S. New York, 1990

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Gyarmati és Bősz, Budapest

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990