Szexualitás a házasságban

 

A kereszténység közötti szexualitásellenesség nem a Biblián alapult (1Tim 4:1-5). A Biblia tanítása szerint a szexet nem kiiktatni vagy elfojtani kell, hanem a helyére tenni. A  helye pedig az Isten akarata szerint épülő házasságban van, azon belül pedig a „filia” és az „agapé” védőburkában.

Miért adta Isten a szexualitást?

1. A szaporodás eszközeként (1Móz 1:28).

2. A házastársak kölcsönös és különös gyönyörűségére (Ének 5:10-16; 7:1-10).

3. A kommunikáció módjára és alkalmára. Kifejezi, hogy „szeretlek, elfogadlak, odaadom magamat neked, becsüllek, jólesik” stb. (1Kor 7:4; 1Pét 3:7).

A férfi és a női szexualitás közötti különbséget az alábbi ábra mutatja be.

 

Amit a szexualitásnál figyelembe kell venni.

● Ne legyünk önzők.

● Legyünk megértők.

● Tartóztassuk meg magunkat

       orvosi előírás esetén (a terhesség utolsó szakaszában, betegség idején stb.),

       a menzesz ideje alatt (3Móz 15:19-25),

       szombaton (2Móz 19:15),

       böjt esetén (1Kor 7:5).

● A mértékletesség elvét vegyük figyelembe (1Kor 10:3).

„Ritka az igazi, őszinte, odaadó, hűséges, tiszta szerelem. Nagyon ritka ez a drágakő. A szenvedélyt szerelemnek nevezik. Sok nő finom és szelíd érzékenységét sértette, irtotta ki az, akit a férjének nevez, mert a házastársi viszonnyal visszaélve, állatiasan bánt vele. A férje szerelmét sok nő annyira alacsonyrendűnek találta, hogy megundorodott tőle.” (Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak, 331. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Olvastatok-e szexualitással kapcsolatos könyvet?

● Miért adta Isten a szexualitást?

 

Feladat

Tanuljátok meg a másik nem szexualitásának jellemzőit!

 

További tanulmányozásra

Péld 5:18-19; 1Kor 7:5; 5Móz 24:5

 

Ajánlott irodalom

Dr. Hirschler Imre: Nemcsak nőkről, nemcsak nőknek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992