A párválasztás szempontja

 

Témaindító kérdések

● Ha autóbuszon utazol, mit vársz el a sofőrtől, és mit az utastársadtól?

● Melyik kettőjük közül számodra a fontosabb?

● Ha ebbe a példába behelyettesíted a házasságot, ki a sofőr (Jézus), ki az útitárs (a férj vagy a feleség)?

 

Az első házasság

Ádám megteremtése után elébe járult minden állat, hogy elnevezze azokat. Látta, hogy mindegyiknek van társa, de önmagához illőt nem talált. Isten nem arra teremtette az embert, hogy egyedüllétben éljen, hanem társas lénynek alkotta. Társtalanul még az Éden körülménye sem nyújtott volna tökéletes boldogságot. Az angyalokkal való érintkezés nem tudta volna kielégíteni a megértés és az élettárs utáni vágyát. Szüksége volt hozzá hasonló természetű lényre, akit szeressen, és aki viszontszeresse.

Isten adott „hozzáillő segítőtársat”, aki megfelelt neki, aki szeretetben és megértésben eggyéolvadt vele. Ádám az örömét ezekkel a szavakkal fejezte ki. „Ez már a csontomból való csont, és a testemből való test.” (1Móz 2:23)

Ádám Isten jelenlétében élt. A kapcsolatukat még nem rontotta meg a bűn. Ebből következett az, hogy

● társtalanságának megoldását Istenre bízta,

● Isten biztatására a keresésére indult,

● Évában felismerte a hozzá hasonló emberi lényt.

Valamennyiünk számára Isten ajándéka az a házastárs, akit az Úr ad nekünk.

Honnan tudhatom meg, hogy mi Isten akarata?

„...szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megtudjátok, mi Isten akarata...” (Róma 12:1-2)

Ezek szerint három feltétele van annak, hogy megtudjuk Isten akaratát. Nemcsak a párválasztásban, hanem az életünk mindenkori döntésében.

1. Odaszánt élet.

2. Szakítás a világi értékrenddel.

3. Megújult gondolkodás.

A megújult gondolkodásból a párválasztásra a következő döntés adódik.

1. Elengedhetetlen, hogy ugyanaz legyen az útirányunk; keskeny út az élet felé. (Ne ringasd magadat abban az illúzióban, hogy majd te megtéríted a párodat. A rothadt alma teszi tönkre az egészségest, és nem fordítva. Csak Krisztusban lehet biztonsággal házasságot kötni!)

[A kétfelé haladó vonat ábrája]

2. Vállalnod kell a pároddal együtt a közös igát. „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában.” (2Kor 6:14)

● Tudtok-e együtt imádkozni, Bibliát olvasni, Isten országáról beszélgetni, együtt szolgálni?

● Fizikailag, szellemileg egészségesek vagytok-e?

● Ne legyen nagy korkülönbség, nehogy a fiatalabb fél számára nagyobb teherhordozást jelentsen a házasság.

● Kellő tapasztalattal rendelkezzetek az élet dolgait illetően.

● A szellemi és fizikai képességetek kifejlődött-e?

 

[A felemás iga ábrája]

 

3. Hozzád illő legyen.

Nem a hasonmásodra, hanem olyanra van szükséged, aki harmonizál veled.

● Összeilletek-e érdeklődési körben, műveltségben, életcélban?

● A családi hátteretek hasonló-e?

● Magasságban, megjelenésben összeilletek-e?

[A csavar és az anya ábrája]

4. El kell döntened, végig és minden körülményben vállalod-e a párodat (betegen és akkor is, ha kettétörik a karrierje, ha tönkremegy anyagilag stb.) A házasságból, akárcsak a libegőből, nem lehet menet közben kiszállni.

„A házasság gondolatával foglalkozó fiatalok tegyék mérlegre annak az embernek az érzelmi megnyilvánulását, akivel a sorsukat össze akarják kötni. Figyeljék meg, merre hajlik a jelleme. Minden lépésüket, amit a házasságuk megkötése érdekében tesznek, jellemezze szerénység, egyszerűség, nyíltság és az az őszinte szándék, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljenek. A házasság befolyásolja a későbbi életet, mind ebben a világban, mind az elkövetkezőben. Őszinte keresztény nem tervez olyan dolgot, amit Isten nem hagyhat jóvá.

Ha Isten megáldott az Őt tisztelő szülőkkel, fordulj hozzájuk tanácsért! Tárd fel előttük a reményedet és a tervedet; szívleld meg az élettapasztalatuk tanulságát! Így megkíméled magadat nagy szívfájdalomtól. Minden felett legyen Krisztus a tanácsadód! Tanulmányozd az Igéjét imával!

Ilyen útmutatás mellett egy fiatal nő csak olyan embert fogadjon el az élete társául, akinek tiszta, férfias jellemvonásai vannak, aki szorgalmas, törekvő és becsületes; aki szereti és tiszteli Istent.

Egy fiatalember olyan valakit igyekezzen maga mellé állítani, aki az élet terhének reá eső részét tudja vállalni; akinek a befolyása nemesebbé teszi, csiszolja, és aki a szeretetével boldoggá fogja tenni. »Az Úrtól van... az értelmes feleség.«” (Válaszd az életet, 22. oldal)

„Ha a férfiak és nők, mielőtt házasságra gondolnak, általában naponta kétszer imádkoznak, akkor négyszer kell imádkozniuk, ha házasságkötés előtt állnak.” (Üzenet az ifjúságnak, 328. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Te mit tennél, mielőtt megismered a leendő házastársadat?

● Kitől kérhetsz tanácsát társválasztási ügyben?

● Mely szempontokat tartod a legfontosabbnak a párválasztásnál?

● Mivel tudnád kiegészíteni a fentieket?

 

További tanulmányozásra

Péld 19:14, 31:11-12, 26-29, 18:22; 1Móz 24

Ellen G. White: Válaszd az életet. „A boldog házasság titka” című fejezet

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak, 317–318. oldal

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Gyarmati és Bősz, Budapest

Ellen G. White: Válaszd az életet. Advent Kiadó, Budapest, 1990

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992